fredag 26. desember 2008

Dikt

Jebediah Abrams
står framføre spegelen
og undrar på
kva for eit slips
han skal velje.

Det er ein viktig dag i dag.
Verda si framtid
skal protokollførast.

Kva vil dei andre
brørne ha på seg?

Kan hende
det brune slipset
høver best...

Ingen kommentarer: